SHARE

Koliko puta ste se dosada našli u situaciji svjedoka kaznenog dijela, a niste imali hrabrosti to prijaviti policiji? Od sada sva kaznena djela moguće je prijaviti putem vašeg pametnog telefona i to anonimno.


Pokušaj MUP-a da olakša komunikaciju s građanima

MUP aplikacijaNaime, prethodnog mjeseca dostupna je nova MUP-ova aplikacija u sklopu projekta E-Policija koja nastoji ostvariti što bolju komunikaciju građana i policije. Pa tako ukoliko ste svjedok nekog kaznenog djela, sve što trebate je imati instaliranu aplikaciju, fotografirati ili snimiti događaj, po mogućnosti aktivirati GPS (geografske koordinate) i putem aplikacije alarmirati policiju. Samim time sav dokazni materijal biti će proslijeđeno policiji koja će se dalje pobrinuti za vašu sigurnost. Ukoliko želite, možete u kratkim crtama dodati komentar, te anonimno nastaviti komunikaciju s policijskim službenicima.

Kako korisnici gledaju na aplikaciju

Reakcije korisnika ove aplikacije su raznolike, pa tako većina korisnika smatra kako je MUP-ova aplikacija čisto gubljenje vremena i državnog novca. Druga polovica ljudi se pak ne slaže s ovime i smatra kako će upravo ovo olakšati otkrivanje sitnih počinitelja. Možemo samo nagađati koliko će nepotrebnih prijava zaprimiti policijski službenici i koliko će građani zloporabiti ovu aplikaciju.

MUP aplikacijaUzevši sve u obzir, vjerujemo kako ova aplikacija neće postići željene rezultate. Osim što će policijski službenici ponovo biti zatrpani nepotrebnim dojavama, većina građana (starijih) nije u mogućnosti koristiti se ovom aplikacijom zbog nemogućnosti pristupa internetu, neznanja ili nedovoljne informiranosti.

Vjerujemo kako niti u budućnosti ova aplikacija neće doživjeti uspjeh, a samim time dolazimo do zaključka kako ćemo na reakciju našeg pravosuđa ipak nešto duže čekati kao i do sada.

Izvori: MUP, Droid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here